12 september 2017

Nijhof Installatietechniek, hét centrum voor duurzame inspiratie   duurzaam

Duurzame woningbouw, wij kunnen er niet langer omheen. De overheid heeft namelijk bepaald dat alle nieuwbouwwoningen al in 2020 energieneutraal moeten zijn. En in 2050 moeten alle bestaande woningen van het gas af zijn. Voor de meeste mensen is duurzaamheid echter nog een ongrijpbaar containerbegrip, maar daar brengt Nijhof Installatiegroep met hun goed bezochte Duurzaamheid Inspiratie Centrum verandering in. “Wij laten duurzaamheid tot de verbeelding spreken en maken mensen bewust van alle mogelijkheden die er zijn om een woning duurzaam of energieneutraal te maken”, zegt Michel Marsman, directeur van Nijhof Installatietechniek.

Trias Energetica

De energieprestatie ofwel duurzaamheid van een woning wordt met een EPC-berekening bepaald. Dit rekenprogramma biedt echter ruimte om lagere isolatiewaarden met meer zonnepanelen te compenseren om zo de nu geldende norm van 0,4 te halen. Daar komt vanaf 2021 een eind aan, wanneer de eisen van BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouw, van kracht worden. Woningen moeten dan aan drie afzonderlijke eisen voldoen: maximale energiebehoefte, maximale primaire energieverbruik en minimale aandeel van hernieuwbare energie. Daarmee is de Trias Energetica om tot een energiezuinig ontwerp voor woningen te komen weer actueel.

Duurzame oplossingen

Deze ontwikkeling was voor Nijhof Installatietechniek aanleiding om het Duurzaamheid Inspiratie Centrum te openen.

“Wij presenteren nu vooral bouwbedrijven, woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars en overheden welke duurzame oplossingen er zijn, maar natuurlijk zijn particulieren ook welkom”, gaat Marsman verder. “Iedereen is bekend met zonnepanelen, maar er zijn zoveel meer duurzame technieken en de ontwikkelingen staan niet stil. Duurzaamheid is altijd maatwerk dat begint bij een optimale bouwkundige schil om vervolgens te bepalen wat er nog nodig is om een woning te verwarmen en te ventileren.”

Nauwe samenwerking

Het spreekt dan ook voor zich dat in het Duurzaamheid Inspiratie Centrum bouwkundige en installatietechnische oplossingen hand in hand gaan. “Voor bouwbedrijven is installatietechniek vaak moeilijk te begrijpen en dus pleiten wij voor nauwe samenwerking aan de voorkant van het bouwproces”, stelt Marsman. “Samen kijken wij naar de investeringen aan de voorkant en de opbrengsten aan de achterkant. Dat biedt alle ruimte om al aan de tekentafel een woning met de meeste rendabele combinatie van bouwkundige en installatietechnische oplossingen te creëren.”

Duurzame visie

Duurzaamheid zit Nijhof Installatietechniek in de genen. Als familiebedrijf ben je namelijk van nature gericht op continuïteit. “Onze visie voor de lange termijn vormt de rode draad van ons bedrijf”, vertelt Marsman. “Zo bouwden wij jaren geleden al duurzame en energieneutrale pilotwoningen. Nu maken wij onze brede kennis van de inmiddels meer dan bewezen technieken optimaal zichtbaar in ons Duurzaamheid Inspiratiecentrum.”

Wees welkom

Ook op zoek naar duurzame oplossingen voor (nieuwbouw)woningen? Bouwbedrijven, overheden, bedrijfsleven en particulieren zijn van harte welkom in het Duurzaamheid Inspiratie Centrum van Nijhof Installatietechniek. Maak wel eerst even een afspraak, dan is er zeker iemand beschikbaar voor een hartelijk ontvangst en deskundig advies. Kijk ook op www.dc-broekland.nl

Reacties

Terug naar overzicht

Meer